పాలియురేతేన్ పూత

 • Polyurethane coating

  పాలియురేతేన్ పూత

  రంగు: రంగురంగుల
  స్వరూపం: ద్రవ
  ప్రధాన ముడి పదార్థం: పాలియురేతేన్
  విధానం: పిచికారీ
  స్థాయి: కోటు ముగించు
  ఎండబెట్టడం విధానం: గాలి ఎండబెట్టడం